ÈXIT TIQUETS CANTÀNIA "LES PORTES DEL MÓN"

 Quan acabem d'aprendre una cançó els dono una petita fitxa en format A5 per omplir en parelles i així treballar algun aspecte de la Cantània que hagi pogut explicar al llarg de l'aprenentatge d'aquella cançó. Per exemple: una petita descodificació del codi Braille, el diapasó, les figures rítmiques, els paísos d'on prové el nostre alumnat...Són activitats de 5 minuts però m'ajuden a avaluar si s'ha entès aquell contingut que s'ha explicat. L'alumnat l'omple i després abans de sortir me'l tornen omplert. Un cop corregit l'enganxen a la seva llibreta de música, de manera que els quedarà un recull del que s'ha anat treballant a l'aula.

Vosaltres també feu servir èxits tiquets a l'aula de música?

Comentaris